Plastik Kaplama Prosesi

Aşındırma
Kromik aside dirençli ıslatıcı içerir
Sıvı ve kıvamlı katkı
Kromik asit gazının çıkışını engellemek için banyo yüzeyinde homojen dağılımlı birköpük tabakası oluşturur
Parça yüzeyini ıslatma etkisi yüksek olduğundan asidik işlemin parça yüzeyini homojenaşındırmasını sağlar
Düşük kurulum konsantrasyonunda bile üzey gerilimini düşürür
Kromik asit harcamasını düşürür

İndirgeme
Sıvı katkı elemanı
Kromik-sülkfürük aşındırmadan gelen altı değerlikli kromu redükler

Aktivatör ABS
Ön işlem görmüş plastik yüzeyini akım alır hale getirir
Çalışma maliyeti düşüktür
Mükemmel stabilitededir
Yüksek verimliliktedir; 1 litre ürünle 1200 m2 yüzey işlenebilir.

İvmelendirme(PD)
Paladyum aktivasyonundan sonra kullanılan bir aktivasyondur
Asidik tuzlar içerir
Ardından gelen akımsız nikel kaplamanın hızını arttıtrır
Ardından gelen akımsız nikel kaplamanın Sn/Pd katalizörü tarafından kirlenmesiniengeller.

Akımsız Nikel
İspatlanmış akımsız alkali karakterde nikel kaplama prosesi
Aynı zamanda asidik proses de mevcuttur
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı vardır, düşük sıcaklıklarda bile çalışabilir
Hızlı ve homojen bir kaplama yapar. Ürettiği kaplamalar iyi iletkendir.
Yalıtkan ve plastik parçalar üzerine mükemmel sonuçlar verir.